Nasza oferta

Windykacja sądowa

Wspieramy naszych Klientów w każdej sytuacji – również wtedy, gdy windykacja polubowna nie przynosi pożądanych efektów. Optimal Balance może w Twoim imieniu sięgnąć po inne możliwości, które pozwolą rozwiązać problem:

  • Egzekucja komornicza

  • Rozprawa sądowa

Kompleksowe działania

W obu przypadkach nasi specjaliści kompleksowo zajmują się działaniami mającymi pozwolić na odzyskanie należności. Oferujemy szereg działań z tym związanych:

01

Możemy Cię reprezentować w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego.

02

W postępowaniu egzekucyjnym wyspecjalizowany zespół prawników jest na bieżąco wspierany przez komorników działających na terenie kraju.

03

W razie potrzeby dodatkowym wsparciem są informacje zdobyte przez naszą sieć windykatorów terenowych oraz informacje z zewnętrznych i wewnętrznych zbiorów danych Optimal Balance.

04

Cennym narzędziem są strategiczne wiadomości pozyskane podczas postępowania egzekucyjnego od detektywów i doradców restrukturyzacyjnych pracujących dla naszej kancelarii.

Bez dogmatów

Tym, co nas różni od innych, jest współpraca z zewnętrznymi, regionalnymi kancelariami, które korzystają z usług Optimal Balance – zarówno na drodze windykacji polubownej, jak i usług informacji czy raportów.

Jesteśmy też gotowi na współpracę z kancelarią prawną wskazaną przez Ciebie, jeśli postanowisz, że to ważne dla osiągnięcia sukcesu.

Każdy przypadek omawiamy indywidualnie, a potem rekomendujemy rozwiązanie najlepiej do niego pasujące. Szczegółowo omawiamy też zarówno spodziewane koszty, jak i czas trwania postępowania. Jednak wybór ostatecznie zawsze należy do Ciebie.

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami