Polityka prywatności

Niniejsza polityka reguluje sposób przetwarzania danych osobowych w Serwisie https://www.optimalbalance.pl oraz danych partnerów biznesowych Optimal Balance sp. z o.o. Polityka jest podzielona na dwie części:

 • Podstawowe informacje o administratorze i o Państwa prawach – mają one zastosowanie do każdego procesu przetwarzania opisanego w części drugiej.
 • Szczegółowe informacje o procesach przetwarzania Państwa danych osobowych:
  • obsługa zapytań ofertowych, które do nas dotarły poprzez formularz kontaktowy bądź pocztę email
  • realizacja umów pomiędzy Optimal Balance a Państwem lub Państwa firmą
  • realizacja procesów windykacyjnych, gdy Państwo otrzymują od nas korespondencję jako dłużnik
  • polityka cookie
  • przetwarzanie logów serwera

Podstawowe informacje

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPTIMAL BALANCE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (50-062), Pl. Solny 15, KRS 0000583950, NIP 8971815453. Tę politykę OPTIMAL BALANCE przygotowała w oparciu o przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) nr 2016/679, które dalej nazywane jest „RODO”. Wyjątkiem jest realizacja procesów windykacyjnych na rzecz naszych Klientów (punkt 3 poniżej), gdzie administratorem jest każdorazowo nasz Klient.

OPTIMAL BALANCE wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@optimalbalance.pl.

Przysługuje Państwu prawo: cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie, dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby je wykonać, skontaktuj się z adresem biuro@optimalbalance.pl

1. Obsługa zapytań ofertowych z formularza i z poczty email

W jakim celu OPTIMAL BALANCE przetwarza dane?
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia lub zapytania przysłanego pocztą elektroniczną.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest wymagane przez OPTIMAL BALANCE w celu obsługi zapytań. Brak podania wymaganych danych będzie skutkować niemożliwością przedstawienia Państwu odpowiedzi na zapytanie.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest nieobowiązkowe (np. w korespondencji mailowej), podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Po udzieleniu Państwu odpowiedzi podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami oraz na zapewnieniu stabilności systemu informatycznego.
Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi, w tym usługi prawne i ubezpieczeniowe na rzecz OPTIMAL BALANCE. W zakresie mechanizmu Captcha zabezpieczającego przed robotami i chroniącego serwis internetowy – Państwa identyfikator cookie jest przekazywany do Google LLC.
Jak długo OPTIMAL BALANCE będzie przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu lub wysłania pełnej oferty, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jakie kategorie danych osobowych przetwarza OPTIMAL BALANCE?
Są to dane udostępnione OPTIMAL BALANCE w formularzu oraz historia poprzednich kontaktów.
Skąd OPTIMAL BALANCE pozyskuje dane osobowe?
Z formularzy umieszczonych na stronie https://www.optimalbalance.pl/kontakt oraz poprzez skrzynkę mailową.

2. Realizacja umów

W jakim celu OPTIMAL BALANCE przetwarza dane?
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy OPTIMAL BALANCE a Kontrahentem, w tym prowadzenie komunikacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy;
 • Realizacja obowiązków wynikających z przepisów m.in. konieczność wystawienia dokumentów takich jak np. faktura VAT;
 • Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub do realizacji współpracy pomiędzy OPTIMAL BALANCE a Kontrahentem.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zawarciu i wykonaniu umowy pomiędzy OPTIMAL BALANCE a Kontrahentem, a jeśli Kontrahentem są Państwo, wówczas zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ustalaniu, dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi.

Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz OPTIMAL BALANCE, w tym usługi prawne, ubezpieczeniowe, audytorskie, świadczące usługi pocztowe.
Jak długo OPTIMAL BALANCE będzie przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane:

 • w zakresie zawarcia i wykonania umowy pomiędzy OPTIMAL BALANCE a Kontrahentem – do czasu zgłoszenia i pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu;
 • w zakresie realizacji obowiązku prawnego – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku prawnego;
 • w zakresie ustalania i dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie stanowiące podstawę roszczeń.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza OPTIMAL BALANCE?
Są to dane służbowe: adres email, telefon, imię, nazwisko, stanowisko, historia kontaktu.
Skąd OPTIMAL BALANCE pozyskuje dane osobowe?
OPTIMAL BALANCE otrzymała Państwa dane, ponieważ są Państwo reprezentantem, działają w imieniu lub na rzecz kontrahentów, z którym OPTIMAL BALANCE zawarła bądź negocjuje Umowę, a dane OPTIMAL BALANCE otrzymała od Państwa, zostały przekazane przez wyżej wspomnianego kontrahenta lub zebrane z powszechnie dostępnych rejestrów (np. dane osób reprezentujących Kontrahenta wskazane w komparycji Umowy).

3. Realizacja procesów windykacyjnych

W jakim celu OPTIMAL BALANCE przetwarza dane?
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów nz naszymi Klientami na obsługę procesów windykacji.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?
To Klient dokładnie określa podstawę prawną przetwarzania, najczęściej podane dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy, którą Państwo zawarli z naszym Klientem (wierzycielem). 
Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz OPTIMAL BALANCE, w tym usługi prawne, ubezpieczeniowe.
Jak długo OPTIMAL BALANCE będzie przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z umową zawartą z naszym Klientem, najczęściej do czasu zrealizowania procesu windykacji i następnie przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie stanowiące podstawę roszczeń.
Skąd OPTIMAL BALANCE pozyskuje dane osobowe?
OPTIMAL BALANCE otrzymała Państwa dane od Klienta.

4.Przetwarzanie plików Cookie (Polityka Cookie)

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
W jakim celu OPTIMAL BALANCE przetwarza dane?
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; (cel analityczny)
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; (cel funkcjonalny)
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. (cel reklamowy)

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Używanie plików cookie jest dobrowolne. Ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?

 • W zakresie plików cookie używanych dla celów analitycznych i reklamowych – podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Państwa zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.
 • W zakresie plików cookie używanych dla celów funkcjonalnych – podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu Państwu odpowiedniej jakości usług i funkcjonalności serwisu.

Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, Facebook, OpenX do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
Jak długo OPTIMAL BALANCE będzie przetwarzać Państwa dane?
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Jakie kategorie danych osobowych przetwarza OPTIMAL BALANCE?
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Mogą zawierać także inne informacje, w zależności od celu dla jakiego są używane. Na przykład mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, firmę Facebook, OpenX, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Skąd OPTIMAL BALANCE pozyskuje dane cookies?
Bezpośrednio od Państwa. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może zawsze dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies, jak również automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Przetwarzanie logów serwera

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych związanych z logami serwera jest obowiązkowe, jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania oznacza niemożliwość przetwarzania danych i realizacji i żądanej usługi.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na podstawie konieczności ich podania w celu realizacji żądania użytkownika.
Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz OPTIMAL BALANCE.
Jak długo OPTIMAL BALANCE będzie przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane do upływu roku od zapisania informacji na serwerze.
Jakie kategorie danych osobowych przetwarza OPTIMAL BALANCE?
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis OPTIMAL BALANCE.
Skąd OPTIMAL BALANCE pozyskuje dane osobowe?
Dane dotyczące logów OPTIMAL BALANCE otrzymuje bezpośrednio z państwa urządzenia.

Zminay polityki

Chcemy zapewnić, by Polityka prywatności spełniała przez cały czas aktualne wymogi prawne, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz odzwierciedlała aktualne procesy przetwarzania danych w Optimal Balance. Zmianom mogą ulegać także technologie i wymagania związane z przetwarzaniem danych w nowych technologiach. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Jeśli wprowadzimy nowe usługi bądź zmienimy aktualnie świadczone, również zaktualizujemy tę Politykę.