Struktura firmy

Obsługa klienta – windykacja

Jest odpowiedzialny za informowanie Klientów o wynikach prowadzonych działań. Zajmuje się też rekomendowaniem i wskazywaniem kolejnych etapów prowadzonych spraw. Prowadzi szkolenia prewencyjne m.in. dla:

  • Działów finansowych

  • Działów analityków

  • Działów umów

  • Działów szkód

Windykacja należności

Pion windykacji terenowej polubownej

Odpowiada za bezpośredni kontakt z podmiotem dłużnym. Prowadzi negocjacje i mediacje, zajmuje się też uzyskiwaniem dokumentów i ugód. To ten dział decyduje, jakich narzędzi należy użyć w procesie windykacji, by sprawa została jak najszybciej załatwiona pozytywnie dla obu stron.

Pion windykacji egzekucyjnej

W fazie przedsądowej lub egzekucyjnej zajmuje się poszukiwaniem majątku niezbędnego do przeprowadzania skutecznej egzekucji komorniczej.

Pion windykacji sądowej

Ten dział zajmuje się wspieraniem naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego, a także czuwaniem nad właściwym przebiegiem procedur związanych z egzekucją komorniczą.

Wywiadownia gospodarcza
– windykacja

Zajmuje się weryfikacją danych podanych przez klienta i badaniem wiarygodności płatniczej w pierwszej fazie współpracy z nim. Tutaj sprawdzamy zgodność adresów wskazanych przez klienta oraz to, czy dany podmiot w ogóle funkcjonuje i prowadzi działalność.

Poza tym ten dział zajmuje się zdobywaniem dokumentów finansowych i rejestrowych za przyzwoleniem badanego podmiotu lub bez jego wiedzy, jeśli są publikowane w KRS.

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami